پهنای باند اختصاصی

زیرساخت‌های گسترده ارتباطی ، تأمین نیازهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به شکل پایدار،اینترنت تجمیعی و مدیریت شده.

اینترنت برج ها و مجتمع ها

امکان اتصال پرسرعت مشترک،ایجاد فضایی مشابه یک مرکز مخابراتی در داخل مجتمع،دست‌یابی به کیفیت بی‌نظیر

TD-LTE

مناسبترین راه برای دسترسی به شبکه اینترنت برای تمامی کاربران خانگی و سازمانی

جدید ترین فناوری ارائه اینترنت پر سرعت در کشور

مناطق تحت پوشش

هم‌اکنون بیش‌تر شهرهای مهم کشور به این شبکه گسترده پیوسته‌اند